Professor Dr. Ajit Kumar Majumder Retired
Professor Dr. Ajit Kumar Majumder Professor, Department of Statistics and Data Science

PROFILE

SHORT BIOGRAPHY

N/A

Contact

Professor Dr. Ajit Kumar Majumder

Professor
Department of Statistics and Data Science
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.
Email: ajit@juniv.edu